Rozliczanie delegacji wielokrotnej

Poniższa prezentacja pokazuje jak rozliczać delegacje wielokrotne (wiele miejsc docelowych)